/Machetele de ansamblu si machetele de urbanism

Machetele de ansamblu si machetele de urbanism

Macheta Ansamblu Rezidențial Greenfield © BLUEPRINT ARCHITECTURE

     Grupul machetelor de ansamblu se împart în machete de urbanism, machete de edificii, machete de structură, machete ale spațiilor interioare și machete speciale. Toate au în comun, descrierea, în primul rând a calităților speciale, plastice și constructive ale unui edificiu. În plus, prezintă  o grijă deosebită a următoarelor aspecte:

Încorporarea clădirii proiectate în mediul deja existent. Prin asta se înțelege integrarea în macheta unui teren. În aceasta s-au reprezentat caracteristicile topografice, precum relieful, vegetația existentă și tipul de suprafață. În plus, macheta de ansamblu arată clădirile deja existente cărora trebuie să li se adauge clădirile proiectate. De asemenea, este necesară reprezentarea caracteristicilor cele mai importante a circulației prin vecinătăți. După obiectivul ales la construcția machetei, i se va acorda mai multă atenție aspectelor plastice și spațiale ale formei, a organizării funcționale sau a caracteristicilor constructive. Următoarele proprietăți pot avea o importanță specială în funcție de machetă:

Formă

  • Relații între formă și clădiri
  • Forma și dimensiunea fiecărui spațiu
  • Lumina și tipul de iluminat
  • Tipul de textură, culoare și material
  • Relații vizuale

Funcție

  • Ordonarea edificiilor și spațiilor exterioare
  • Delimitarea spațiilor interioare și exterioare
  • Utilizare

Construcție

  • Subdiviziunea machetelor de urbanizare și edificii, depinde mai ales de nivelul ales. În domeniul machetelor de urbanizare (nivelurile 1:1100, 1:500 și în cazuri speciale 1:200) sunt reprezentate grupurile de edificii și relațiile diferite dintre ele prin volume simple. În schimb, machetelor de edificii li se evidențiază calitățile lor constructive, formale și funcționale. După nivelul ales se reproduce edificiul în întregime sau doar un detaliu.

Machetele de urbanism

Machetele urbanistice obișnuiesc să fie construite deasupra bazei proporționate de machetele topografice. Macheta de urbanizare este utilizată pe de o parte precum un set de machete și situații generale (nivelurile 1:1000 la  1:500) sau se limitează în a arăta doar o parte (nivelurile 1:500 la 1:200). În timp ce în câmpul proiectărilor urbane (centre, străzi, peisaje) este necesară elaborarea la nivel mai înalt (1:100 până la 1:50), în seturile de machete, când este vorba despre învățarea planurilor de ordonare, la fel se pot utiliza nivele inferioare de 1:1000 (1:2500)

 Macheta Ansamblu Rezidențial Greenfield © BLUEPRINT ARCHITECTURE

          Machetă conceptuală

Misiunea unei machete de urbanizare constă în a ne crea o principală idee despre importanța volumului construit, distribuția sa pe teritoriu și existența spațiilor urbane. La baza unei machete topografice pot fi dovedite cu ușurință ipotezele speciale și  funcțiile prin materiale foarte ușor de modelat și obiecte găsite.

Macheta Urbanism Pavelas Rio de Janeiro Brazilia © BLUEPRINT ARCHITECTURE

         Machetă de lucru

Macheta de lucru demonstrează, pe de o parte, preexistența imodificabilă realizată cu propria calitate a unei machete de execuție și, pe de altă parte, ne permite să schimbăm și să modificăm elementele proiectate. Construcția deja planificată va avea o formă mai concretă. Alternativele se construiesc  ca modele ce pot fi adăugate.

Macheta Urbanism Centrul orașului Bucuresti © BLUEPRINT ARCHITECTURE

      Macheta de execuție

Macheta de execuție reflectă într-o manieră precisă și detaliată integrarea definitivă clădirii proiectate  pe teritoriul deja existent.

2018-05-23T15:12:36+03:00 februarie 22nd, 2018|Categories: Applications, Company, Machete|
Call Now Button