/Machetele Topografice

Machetele Topografice

Machetele topografice sunt utilizate pentru reproducerea unui teren existent, a unei grădini sau a unui peisaj desenat. Acestora li se adaugă reproducerea spațiilor urbane precum, parcuri, terenuri de joc sau cimitire. Reproducerea la nivel de străzi și centre aparțin atât acestui grup cât si a celui cu machete de edificii. Machetelor topografice le corespund – pe lângă reprezentarea vegetației (arbori, arbuști, păduri) și reproducția reliefului sau a terenului cu roci, stânci, văi – reprezentarea tipului de suprafață, ca de exemplu, oameni, automobile, mobilier urban. Aceste elemente sunt fabricate la toate nivelurile de la 1:250 până la 1:50. În timp ce machetele de teren sunt o reprezentare fundamentală la scară medie și a elementelor existente care în general sunt baza unui proiect al unui edificiu, machetele unui peisaj natural sau a unei grădini adună, în primul rând, descrierea calităților speciale ale mediului. La macheta unei grădini obișnuim să lucrăm la o scară înaltă, pentru a putea fi înțeleasă, în afară de vegetație și forma solului, tipul de înveliș al solului. Este important să menționăm că în stadiul căruia ii corespunde macheta de concept sunt  mai puțin frecvente machetele topografice. Machetele unui teren se construiesc aproape întotdeauna precum machete de lucru modificabile, ce trebuie să fie utile pe parcurs ce evoluează ideea proiectului.

Macheta Defileul Jiului – © BLUEPRINT ARCHITECTURE

2018-02-19T16:14:08+03:00 februarie 19th, 2018|Categories: Applications, Company, Machete|
Call Now Button