/Tipologii de machete de arhitectura

Tipologii de machete de arhitectura

În general, in machete sunt prezentate corpuri, suprafețe și bare. Aceste elemente de bază voluminoase, planimetrice sau lineare sunt utilizate, de exemplu, pentru a reprezenta edificii într-o machetă urbană, fațade și ziduri într-o machetă a unei secțiuni dintr-un edificiu și piloni sau detalii specifice machetelor unei structuri.

După un anumit tip de elaborare putem distinge trei grupuri, si anume: modelele volumetrice, modele planimetrice și modele lineare. Între aceste trei grupuri există diferite tipuri de tranziții.

Primul pas elementar în construcția unei machete constă în realizare, creare a formei și fixarea texturii superficiale a corpurilor, suprafețelor si barelor. Acesteia i se adaugă posibilitatea de a căuta obiectele găsite, numite ”confecții”, să le reinterpretezi și incorporezi machetei sau să construiești cu ele un model precum al unui colaj.

     Dacă considerăm domeniul în care se utilizează machetele, precum mijloc de analizare a formelor și a relațiilor formale, putem clasifica modelele arhitectonice în trei grupuri: machete topografice, machete de ansamblu și machete speciale. Machetele topografice includ machetele de peisaje, terenuri si grădini. Grupul machetelor de ansamblu pot fi clasificate în: machete de urbanizare, de edificii, de structuri, de spații interioare și de detalii. Sub numele de machete speciale înțelegem acele machete cu elemente speciale de design, ca de exemplu mobilele. În ceea ce privește construcția lor, toate machetele se disting cu cât sunt mai voluminoase, planimetrice sau lineare sau o anumită combinație între ele. Machetele se pot construi prin trei etape distincte în procesul proiectului, răspunzând consecvent la diferite nevoi, de exemplu, cum să ajute un student în timpul dezvoltării unui proiect, ca document de lucru al unui curs, ca obiect de expoziție sau ca obiect reprezentativ pentru o companie de construcții.

      Clasificarea tipologică a machetelor:

  1. Machete topografice

– machetele unui teren

– machetele unui peisaj

– machetele de grădină

  1. Machete de ansamblu

– machetele de urbanism

– machetele de edificii

– machetă de structură

– machete de spațiu interior

– machetă de detalii

  1. Machete speciale

– machete de design

– machete de mobilier

Machetele fac parte din modelul de design și se referă la faptul că reprezintă momente modificabile din proiect. Totodată si machetele de prestație, în ciuda preciziei lor, explică doar o fază determinantă a proiectului și chiar dacă au fost construite ca un document pentru a lua o decizie în prezentarea proiectului, ar fi absurd să deducem din asta că macheta prezentată urmează să fie identică cu construcția. Trebuie menționat că în ultimele faze de elaborare a unui proiect, machetele abia sunt utile, cu excepția machetelor de detalii (în care se pot învăța, de exemplu elemente de fațadă sau elaborarea unei scări), machetele unei structuri ( pentru elaborarea alternativelor) și machete ale unor spații interioare (pentru verificarea efectului culorilor și texturilor materialelor). În ultimul rând, se construiesc și machete pentru  un edificiu istoric cu file de reprezentare pentru a monta o expoziție.

Machetele se realizează prin trei faze diferite ale unui proiect:

  1. Proiectul anterior – schița unei idei de bază, conceptul machetei
  2. Proiectul – proiectul de bază, macheta de lucru
  3. Execuția – executarea proiectului, executarea machetei

Machetele trebuie să îndeplinească unele nevoi diferite, în ceea ce privește reprezentarea materialelor și precizia detaliilor de referire, după nivelul de dezvoltare la care se află proiectul. Pentru construirea machetelor de concept nu este nevoie de mașinării sau instrumente speciale, dar materialul utilizat trebuie obținut într-un timp scurt și trebuie să fie ușor de modelat. În macheta de lucru va fi posibilă schimbarea volumelor, chiar dacă unele caracteristici formale sunt deja foarte bine lucrate. În ceea ce privește machetele de execuție dobândește o expresie univocă. În plus, macheta realizată în această ultimă fază trebuie să satisfacă cerințele inerente a toate proiectele de design: culorile și materialele machetei sunt alese precis. Relațiile și contrastele între materiale traduc și accentuează relațiile spațiale plasate în proiect. În ultimul rând, machetelor de execuție le sunt incorporate legende ce indică scara și orientarea (nordul geografic). Într-o machetă de execuție ar trebui să fie gândita modalitatea, chiar înainte de a începe să fie construită, cum va fi transportată și împachetată. În funcție de obiectivele urmărite și de materialele de construcție este posibil să se utilizeze mai multe unelte și mașinării, care vor dobândi cerințe speciale pentru construcție.

Pe scurt, fazele procesului de proiecție se pot caracteriza astfel:

De la poziția grupurilor machetelor, tipul de model și studiul de elaborare a proiectului rezultă o tipologie care urmează sa descrie mai precis grupurile MACHETE TOPOGRAFICE , si MACHETE DE EDIFICII. În articolele următoare vor fi explicate tehnicile de construcție, materialele și uneltele de referință a ambelor tipuri de machete.

2018-05-23T15:08:39+03:00 februarie 13th, 2018|Categories: Company, Machete, Products|
Call Now Button