/Macheta unui Teren (Peisagistica)

Macheta unui Teren (Peisagistica)

Macheta unui teren cuprinde caracteristicile topografice, forma terenului și modificările produse în noul proiect. În macheta unui teren sunt reprezentate suprafețele construite și îngrădite, căile de circulație și toboganele de apă, precum arborii și grupurile de arbori mai importanți.

Macheta de concept

Macheta Ridicare Topografica Valcea – © BLUEPRINT ARCHITECTURE

Machetele unui teren realizate peste o bază, deasupra căreia se construiește o machetă de concept, sunt mai puțin frecvente. Dacă în timpul acestei faze se construiește o machetă de teren, realizarea acesteia ar trebui să satisfacă cerințele unei machete de lucru. Cerința cea mai importantă este ca forma terenului să se poată modifica cu ușurință. Este posibilă modelarea urmelor caracteristice. În principiu, într-o machetă de concept este necesară reprezentarea unei suprafețe orizontale plane.

Macheta de lucru

Reproducerea formei unui teren în situația drumurilor existente și definirea suprafețelor după cum sunt destinate construcției și îngrădirii prin includerea elementelor cele mai reprezentative, precum arborii. Macheta poate continua să se dezvolte până devine machetă de execuție, iar pentru aceasta trebuie să fie posibilă modificarea formei terenului.

Macheta de execuție

Expresia definitivă a topografiei, accese, suprafețe destinate circulației si îngrădirii. Reprezentarea arborilor si grupurilor de arbori existenți și noua plantație. Calitatea execuției machetei și efectul produs trebuie să răspundă la utilizarea prevăzută.

MACHETA PEISAGISTICA

Macheta Domeniul Cinegetic Hunedoara© BLUEPRINT ARCHITECTURE

       Prin exprimarea machetei unui peisaj înțelegem reprezentarea formelor de relief  la scală 1:500,1:1000, 1:2500 și excepțional la scală 1:5000. În aceste machete sunt reprezentate suprafețele destinate circulației, zonelor verzi, pădurilor, vegetației arbuștilor și edificația existentă sub forma de volume simple. Aspectul cel mai important al unei machete de acest tip constă in modificarea spațiilor peisagistice și a formelor de sol relaționate cu acestea, precum reprezentarea etapelor caracteristice atât a vegetației, ca: turnuri de pază, prese hidraulice, stâlpi electrici de înaltă tensiune, etc. În macheta unui peisaj sunt încorporate seturi de edificii cu volume simple. Machetele de peisaje ne sunt necesare, de exemplu, pentru scopul de a proiecta parcuri mari, zone în care îți petreci timpul liber, arii de importanta funcționala în apropierea orașelor etc.

Macheta de concept

Alături de baza unei machete de teren (realizată ca o machetă de lucru) sunt configurate cu medii simple spațiile peisagistice. Trebuie să fie posibilă modelarea terenurilor.

Machetele de lucru

O reprezentare mai detaliată, dar totuși modificabilă, de forma și mărimea fiecărui spațiu și a relațiilor existente între ele. Date precise despre orientarea și vizualizările existente.

Machete de execuție

Date concrete și definitive despre caracteristicile fiecărui spațiu, a vegetației și relației sale cu construcția existentă și proiectată.

2018-05-23T15:09:25+03:00 februarie 20th, 2018|Categories: Uncategorized|
Call Now Button